Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 10 juli 2019
Kvartalsbrev kvartal 2, 2019 Läs mer »
Den 8 juli 2019
S&P500-indexet når nya höjder
Positiva signaler från Trump och Xi Jinping om ett handelsavtal
Facebook fortsätter utvecklingen mot en egen valuta
Vi ökar obligationsinnehaven i Stillfront och Jyske Ba... Läs mer »
Den 5 juli 2019
Månadsrapporter juni 2019 Läs mer »
Den 4 juli 2019
Naventi Fonder har sedan 2017 exkluderat investeringar i tobak och i veckan har vi beslutat att underteckna "Tobacco-Free Finance Pledge", vars vision är en värld fri från tobak. Läs mer »
Den 2 juli 2019
Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 4 juli 2019 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 4 juli 2019 får kurs de... Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk