Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 29 oktober 2018
Rapporterna duggar tätt med fortsatt volatila marknader
Amazon redovisar stark vinsttillväxt
Vi köper aktier i livsmedelsjätten Carrefour
Vi deltog i emissionen av Navigators obligation Läs mer »
Den 22 oktober 2018
Fokus på bolagens kvartalsrapporter
Netflix redovisar imponerande användartillväxt
Vi deltog i fastighetsbolaget Klöverns nyemitterade obligation Läs mer »
Den 15 oktober 2018
Turbulent börsvecka avslutades i dur
Citigroups rapport överträffar förväntningarna
Vi köper obligationer i Heimstaden och minskar i den nordiska finanssektorn Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk