AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-07-16 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.01% -2.04% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.17% 1.27% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -0.51% 5.68% 7.01%
Naventi Offensiv Flex -0.78% 8.75% 8.21%
Naventi Offensiv -0.11% 7.23% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -1.65% 3.01% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-07-16
Nyheter
Den 13 juli 2018
Fusion av fonderna Naventi Offensiv Flex (övertagande) och Naventi Offensiv (överlåtande) och Naventi Tillväxtmarknadsfond (överlåtande)
Den 25 juni 2018
Donald Trump hotar med högre strafftullar mot Kina motsvarande 200 miljarder dollar
Vi ökar innehaven i Amazon, Google och Netflix
England och Norge lämnar räntan oförändrad, dock med hökaktig ton
Den 18 juni 2018
FED höjer korträntan och ECB håller styrräntan oförändrad fast med framflyttad räntebana
Vi har ökat innehavet i Netflix och sålt Relx
Mötet mellan Trump och Kim Jong-Un föll väl ut men marknadsreakti...
Den 11 juni 2018
Månadsrapporter maj 2018

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi