AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-05-25 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.27% -1.90% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.21% 1.37% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -0.04% 5.90% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 0.02% 9.09% 8.21%
Naventi Offensiv -0.15% 7.45% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -1.15% 6.33% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-05-25
Nyheter
Den 21 maj 2018
Tencent, ett av våra större innehav, levererar stark kvartalsrapport med kraftigt ökad tillväxt
Vi köpte Skanska nyemitterade gröna obligation
Positiva tongångar från USA och Kina om att pausa handels...
Den 18 maj 2018
Information om hantering av personuppgifter med anledning av den nya Dataskyddsförordningen
Den 14 maj 2018
Stigande marknader trots geopolitisk oro i Mellanöstern
Vi ökar i Apple efter stark kvartalsrapport
Vi deltog i B2 Holdings emission av obligationer utgiven i euro
Den 7 maj 2018
Överlag bra kvartalsrapporter från bolagen stärker riskviljan i marknaden
Bra rapport från Alibaba med stark tillväxt
Negativt bidrag i obligationsdelen från HSBC
Vi deltar i Swedbanks emission av ob...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi