AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 17-08-18 2017 2016
Naventi Defensiv Flex -0.37% 2.24% 4.49%
Naventi Balanserad Flex -0.84% 0.13% 4.50%
Naventi Offensiv Flex -1.20% -1.25% 5.16%
Naventi Offensiv -1.08% -0.63% 3.11%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -0.67% 2.69% 12.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Aktuellt
Den 3 augusti 2017
Månadsrapporter juli 2017
Den 5 juli 2017
Månadsrapporter juni 2017
Månadsbrev
Den 14 augusti 2017
Geopolitisk oro i Asien skapar turbulens på marknaderna
Den 7 augusti 2017
Positiv utveckling för finanssektorn
Starka arbetsmarknadssiffror i USA