AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-02-21 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.01% 1.72% 6.85%
Naventi Defensiv Flex -0.56% 3.61% 11.26%
Naventi Balanserad Flex -1.24% 6.25% 22.23%
Naventi Offensiv Flex -2.14% 10.77% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-02-21
Nyheter
Den 17 februari 2020
Starkt riskvilja lyfter börserna till nya högsta nivåer
Miljardmarknad öppnas för vårt tredje största aktieinnehav
Vi deltar i nyemissioner från Kinnevik och Akelius
Den 14 februari 2020
Offensiv Flex är stängd för handel den 17 februari 2020, då börserna i USA är stängd och fonden har mer än 50% av fondförmögenheten placerad där.
Den 10 februari 2020
Kina tillför likviditet om 173 miljarder USD och reducerar tullar mot USA
Den amerikanska IT-sektorn visar god vinsttillväxt
Vi ökar obligationsinnehavet i Heimstaden och deltar i Telias nyemission av...
Den 7 februari 2020
Månadsrapporter januari 2020

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk