AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-12-12 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.01% -3.33% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex 0.23% -3.30% 5.81%
Naventi Balanserad Flex 0.46% -2.91% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 0.62% -2.85% 8.21%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-12-12
Nyheter
Den 10 december 2018
Kort börsglädje efter G20-mötet
Stark kvartalsrapport från Broadcom
Vi köper aktier i Sony
Amerikanska 10-årsräntan sjunker
Den 6 december 2018
Månadsrapporter november 2018
Den 26 november 2018
Positiva tongångar inför G20-mötet och framsteg inom Brexit
Vi avvecklar aktieinnehavet i det ryska bolaget Yandex och viktar upp aktieinnehavet i Tal Education
Vi köper obligationer i Nordea

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi