AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-07-19 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.01% 4.15%
Naventi Defensiv Flex 0.18% 8.54%
Naventi Balanserad Flex 0.44% 17.78%
Naventi Offensiv Flex 0.79% 26.51%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-07-19
Nyheter
Den 15 juli 2019
Små rörelser i Kina trots svag kinesisk makrodata
Deutsche Bank genomför stora omstruktureringar
Positiv rapport från Castellum
Vi köper obligationer i Ellos
Den 10 juli 2019
Kvartalsbrev kvartal 2, 2019
Den 8 juli 2019
S&P500-indexet når nya höjder
Positiva signaler från Trump och Xi Jinping om ett handelsavtal
Facebook fortsätter utvecklingen mot en egen valuta
Vi ökar obligationsinnehaven i Stillfront och Jyske Ba...
Den 5 juli 2019
Månadsrapporter juni 2019

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk