AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-03-18 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.06% 2.23%
Naventi Defensiv Flex 0.15% 6.01%
Naventi Balanserad Flex 0.24% 13.07%
Naventi Offensiv Flex 0.35% 19.02%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-03-18
Nyheter
Den 18 mars 2019
God riskaptit och starka rapporter lyfter börserna
Stark rapport från Broadcom ger drivkraft åt halvledarbolagen
Vi köper aktier i det kinesiska cementbolaget Anhui Conch Cement
Vi deltog i emissione...
Den 11 mars 2019
De globala tillväxtutsikterna sänks, men centralbankerna agerar krockkudde
Japanska Softbank investerar i svensk solenergi
Vi köper aktier i Reckitt Benckiser
Vi köpte obligationer i emissionen från...
Den 5 mars 2019
Månadsrapporter februari 2019

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi