AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-06-14 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.00% 3.93%
Naventi Defensiv Flex -0.19% 7.41%
Naventi Balanserad Flex -0.46% 15.17%
Naventi Offensiv Flex -0.86% 21.68%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-06-14
Nyheter
Den 10 juni 2019
Återhämtning på börsen till följd av duvaktiga centralbanker, med lägre volatilitet som följd
Vi ökar aktieinnehavet i Stora Enso
Vi köper obligationer i Vacse och Kungsleden
Den 7 juni 2019
Månadsrapporter maj 2019
Den 3 juni 2019
Tilltagande volatilitet och fallande amerikanska långräntor sätter press på börsen
Vi minskar exponeringen mot amerikanska banker
Vi tecknar obligationer i Klöverns nyemission
Den 27 maj 2019
Börserna pressas på nedsidan och samtidigt uppstår intressanta köplägen i vissa bolag
Vi ökar aktieinnehavet i THQ Nordic efter en urstark rapport
På obligationssidan deltog vi i nyemissionen från Vac...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk