AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-10-18 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.04% -1.54% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.13% -0.78% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -0.12% 0.78% 7.01%
Naventi Offensiv Flex -0.11% 1.58% 8.21%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-10-18
Nyheter
Den 15 oktober 2018
Turbulent börsvecka avslutades i dur
Citigroups rapport överträffar förväntningarna
Vi köper obligationer i Heimstaden och minskar i den nordiska finanssektorn
Den 8 oktober 2018
Ljusglimtar på aktiemarknaderna trots förra veckans sättning
Oljebolaget Petroleo Brasileiro stiger med 15%, veckans bästa innehav
Fortsatt bra efterfrågan i obligationsmarknaden
Vi avyttrar obligatio...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi