AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-01-18 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.00% 0.25% 0.46%
Naventi Defensiv Flex 0.15% 1.36% 5.81%
Naventi Balanserad Flex 0.30% 2.45% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 0.41% 3.35% 8.21%
Naventi Offensiv 0.23% 2.56% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 0.30% 3.64% 12.25%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-01-18
Nyheter
Den 15 januari 2018
Positiv start på året med starka börser
Naventi Tillväxtmarknadsfond med Kina och Brasilien i topp
Den 11 januari 2018
Fortsatt stark utveckling för aktiemarknaderna
Den 9 januari 2018
.
Den 27 december 2017
USAs skattereform klubbas igenom
Riksbanken lämnar räntan oförändrad
Suzuki nytt aktieinnehav i Flexfonderna

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi