AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-11-13 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.01% 5.94%
Naventi Defensiv Flex 0.05% 10.18%
Naventi Balanserad Flex 0.12% 20.31%
Naventi Offensiv Flex 0.23% 30.88%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-11-13
Nyheter
Den 11 november 2019
Stigande börser efter att USA överväger att dra tillbaka tullar på kinesiska varor
Starka rapporter från säkerhetsbolagen Rapid7 och Everbridge
Vi deltog i en SEK-emission från Danske Bank
Den 6 november 2019
Månadsrapporter oktober 2019
Den 4 november 2019
Svagt stigande börser i spåren av bra kvartalsrapporter
Vi ökar aktieinnehavet i Facebook
Vi köper obligationer utgivna av Bluestep och Länsförsäkringar Bank
Den 28 oktober 2019
Stark inledning av rapportsäsongen lyfter börserna globalt
Beijer Ref och Lam Research krossar förväntningarna
Vi ökade obligationsinnehaven i Bluestep, Heimstaden och Balder

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk