AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-08-12 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.08% -1.73% 6.85%
Naventi Balanserad Flex -0.20% 9.21% 22.23%
Naventi Defensiv Flex -0.04% 3.04% 11.26%
Naventi Offensiv Flex -0.45% 17.87% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-08-12
Nyheter
Den 10 augusti 2020
Amerikansk arbetslöshetsdata bättre än väntat
Starka rapporter från Twilio och Everbridge med stark tillväxt
Fortsatt bra efterfrågan på obligationer inför Riksbankens kommande köp
Den 6 augusti 2020
Månadsrapporter juli 2020
Den 4 augusti 2020
Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 där ägarna är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda förvaltning i aktivt förvaltade fonder med ambitionen att var...
Den 3 augusti 2020
Oro kring tilltagande smittspridning tynger börserna
Amazons kvartalsrapport krossar förväntningarna

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk