AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-09-18 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.01% -1.77% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.07% 0.75% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -0.20% 4.43% 7.01%
Naventi Offensiv Flex -0.30% 6.83% 8.21%
Naventi Offensiv -0.15% 7.79% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -0.29% -5.31% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-09-18
Nyheter
Den 10 september 2018
Marknaden lugn trots politiskt dödläge efter det svenska valet
Vi säljer aktieinnehavet i Norwegian Finans
Husqvarna i stigande trend med starkt momentum
Vi deltar i den kraftigt övertecknade nyemissi...
Den 5 september 2018
Månadsrapporter augusti 2018
Den 27 augusti 2018
Lägre volatilitet trots politisk osäkerhet
Vi ökar aktieinnehavet i Alibaba samt investerar i Ebix Inc.
Vi köper nyutgivna obligationer från Teekay Partners (Shipping)

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi