AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 17-09-22 2017 2016
Naventi Defensiv Flex -0.01% 3.28% 4.49%
Naventi Balanserad Flex -0.05% 2.30% 4.50%
Naventi Offensiv Flex -0.07% 1.78% 5.16%
Naventi Offensiv 0.21% 2.59% 3.11%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -0.85% 5.95% 12.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Navkurs 2017-09-22
Nyheter
Den 18 september 2017
Fortsatt positivt på aktiemarknaderna trots geopolitisk oro
Vi ökar i svensk industrisektor genom köp i Altas Copco, Volvo och Skanska
Den 11 september 2017
Stigande oljepris positivt för energisektorn
Både Riksbanken och ECB lämnar räntan oförändrad - mättliga rörelser på ränte- och valutamarknaden
Den 8 september 2017
Månadsrapporter augusti 2017
Den 29 augusti 2017

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi