AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 17-06-26 2017 2016
Naventi Defensiv Flex 0.28% 3.32% 4.49%
Naventi Balanserad Flex 0.51% 3.11% 4.50%
Naventi Offensiv Flex 0.71% 3.19% 5.16%
Naventi Offensiv 0.42% 5.16% 3.11%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 1.27% 5.91% 12.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Lär mer om risk

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Aktuellt
Den 5 juni 2017
Månadsrapporter maj 2017
Den 4 maj 2017
Månadsrapporter april 2017
Månadsbrev
Den 26 juni 2017
Återhämtning i teknologisektorn Nytt spännande aktieinnehav i fonderna - JD.com Inc. Macrons seger ger lugn och stabilitet inom EU Vi köpte Humlegårdens nya gröna obligation i Defensiv Flex och Bala...
Den 19 juni 2017
Fortsatt bra riskvilja i marknaden - vi behåller övervikt aktier FED höjer som väntat styrräntan