AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-05-22 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.05% 3.64%
Naventi Defensiv Flex 0.00% 7.68%
Naventi Balanserad Flex -0.02% 16.37%
Naventi Offensiv Flex -0.04% 24.28%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-05-22
Nyheter
Den 20 maj 2019
Handelstullar mot europeiska fordon skjuts fram 180 dagar vilket gav en viss optimism, dock fortsatt handelsoro mellan USA & Kina
Vi ökar aktieinnehavet i Moncler & köper aktier i Spotify
Vi deltar...
Den 13 maj 2019
Handelstullar mellan USA och Kina åter i fokus, vilket leder till ökad volatilitet
Vi köper aktier i Intuit Inc och ökar innehavet i Stora Enso
Vi köper gröna och hållbara obligationer från Hemfosa...
Den 6 maj 2019
Tilltalande bolagsrapporter och duvaktiga centralbanker ger återigen stöd åt börsen, med viss osäkerhet relaterat till handelsavtal mellan USA och Kina
Vi ökar aktieinnehaven i Vinci och Fevertree
V...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk