AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-08-23 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.03% 4.64%
Naventi Defensiv Flex -0.02% 8.86%
Naventi Balanserad Flex -0.15% 17.85%
Naventi Offensiv Flex -0.33% 26.28%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-08-23
Nyheter
Den 19 augusti 2019
Mixad bild med bra amerikansk data samt inplanerat handelssamtal tyngdes av en inverterad yield-kurva i USA
Vi ökar aktieinnehavet i avfallshanteringsbolaget Waste Management
Vi tar hem vinst i företa...
Den 6 augusti 2019
Månadsrapporter juli 2019
Den 5 augusti 2019
Tilltalande bolagsrapporter, men börserna pressas på nedsidan efter nytt fokus på tullar
Stark rapport från Mastercard och Shopify
Utbud- och efterfrågekurvan gynnar våra företagsobligationer
Den 29 juli 2019
Boris Johnson ny premiärminister i Storbritannien
Positivt momentum för Facebook och Visa
ECB lämnar räntan oförändrad

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk