Med anledning av rådande situation förstår vi att det finns behov av information. Löpande information finns här på hemsidan, fondkurser uppdaterar vi dagligen och under nyheter lämnar vi information om vårt arbete, bl.a. genom veckobrev som publiceras måndagar. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta mig. Andreas Bergknut VD, Naventi Fonder, 0767-89 06 00

AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-03-27 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.34% -7.78% 6.85%
Naventi Defensiv Flex 0.04% -8.64% 11.26%
Naventi Balanserad Flex -0.22% -8.73% 22.23%
Naventi Offensiv Flex -0.62% -9.72% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-03-27
Nyheter
Den 30 mars 2020
Börserna återhämtar sig i takt med att massiva stimulanspaket lanseras
Kina börjar återgå till ett normalläge
Riksbanken börjar köpa företagskrediter
Den 23 mars 2020
Massiva stimulansåtgärder i förra veckan genererade positiva reaktioner
Vårt största aktieinnehav, Amazon, anställer mer personal för att möta efterfrågan
Riksbanken lanserar ytterligare köp av obliga...
Den 16 mars 2020
Coronaviruset i fortsatt fokus
Everbridge går emot strömmen och stiger på annars hårt pressad börs
Kraftfulla stimulanser från världens centralbanker och regeringar
Vi köper obligationer i defensiva b...
Den 13 mars 2020
Med anledning av den senaste tidens oroligheter på de finansiella marknaderna lämnar vi följande extra information.

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk