Fond 23-06-08 2023 2022 2021
Nordic Sustainable Leaders Credit 0.02% 2.44% -6.86% 2.80%
Naventi Defensiv Flex -0.22% 6.52% -13.46% 4.74%
Naventi Balanserad Flex -0.48% 11.12% -20.85% 6.35%
Naventi Offensiv Flex -0.93% 19.52% -30.92% 8.87%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2023-06-08

Följ vårt förvaltningsarbete i App

Vi publicerar löpande information om vårt aktiva förvaltningsarbete i Naventi Fonders App för smartphone. Läs om nya innehav i både aktier och obligationer eller senaste nytt som berör portföljen.

Ladda kostnadsfritt ned appen från App Store eller Google Play.


Naventi Fonder - Appen

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Hållbarhet för oss

Intresset liksom kundernas förväntningar på oss som fondbolag växer gällande frågor som rör hållbarhet. Vi är övertygade om att långsiktigt hållbarhetstänk är en central del i framgångsrik förvaltning och att bolag med en hållbar affärsmodell är framtidens vinnare. Därför fokuserar vi på hållbarhet och att det inkluderas i vår fondförvaltning.

Mandatet att förvalta våra kunders kapital innebär att vi också har ett ansvar, både mot dig som kund och mot omvärlden. Genom att betona frågor som dessa och implementera dem i vår fondförvaltning, underlättar vi för dig som kund att göra medvetna val.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Vi på Naventi


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk