AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-04-18 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.10% 3.27%
Naventi Defensiv Flex 0.17% 7.20%
Naventi Balanserad Flex 0.39% 15.40%
Naventi Offensiv Flex 0.60% 22.78%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-04-18
Nyheter
Den 15 april 2019
Den 15 april 2019
Stigande börser i spåren av starka rapprter och duvaktiga centralbanker
Stark kvartalsrapport från JPMorgan får aktien att lyfta
Vårt obligationsinnehav i SBB rusar, då fastighetsbolaget får höjt kr...
Den 8 april 2019
Starkare makrostatistik och förhoppningar om ett handelsavtal mellan USA och Kina lyfte börshumöret
Vi ökar innehavet i Stora Enso och det kinesiska cementbolaget Anhui Conch Cement
Vi deltog i emis...
Den 4 april 2019

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk