AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-11-14 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.05% -1.57% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex 0.26% -1.48% 5.81%
Naventi Balanserad Flex 0.72% -0.78% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 1.07% -0.67% 8.21%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-11-14
Nyheter
Den 12 november 2018
Republikanerna förlorar majoriteten i USAs kongress
Högre optimism gällande handelstullar inför G20-mötet
Vi investerar i Wirecard och Adobe System Inc
Den 6 november 2018
Månadsrapporter oktober 2018
Den 29 oktober 2018
Rapporterna duggar tätt med fortsatt volatila marknader
Amazon redovisar stark vinsttillväxt
Vi köper aktier i livsmedelsjätten Carrefour
Vi deltog i emissionen av Navigators obligation
Den 22 oktober 2018
Fokus på bolagens kvartalsrapporter
Netflix redovisar imponerande användartillväxt
Vi deltog i fastighetsbolaget Klöverns nyemitterade obligation

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi