AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-09-18 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.05% -0.83% 6.85%
Naventi Defensiv Flex 0.16% 4.89% 11.26%
Naventi Balanserad Flex 0.31% 12.18% 22.23%
Naventi Offensiv Flex 0.53% 22.51% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-09-18
Nyheter
Den 14 september 2020
Makrostatistiken fortsätter att förbättras, men ett svalare marknadsklimat tyngde börserna
Vi ökar aktieinnehavet i svenska fastighetsbolag
Vi köper gröna obligationer utgivna av European Energy och B...
Den 7 september 2020
Vinsthemtagningar överskuggar förbättrad arbetslöshetsdata
Vi ökar aktieinnehavet i Samhällsbyggnadsbolaget
Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike växer snabbare än förväntat
Vi köper nyemitterade obligati...
Den 3 september 2020
Månadsrapporter augusti 2020
Den 2 september 2020
Naventi Offensiv Flex är stängd för handel den 7 september 2020 p.g.a. av helgdag i USA och börserna är stängda i USA och då fondens har mer än 50% av sina tillgångar på börserna i USA.

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk