AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-07-10 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.02% -2.60% 6.85%
Naventi Defensiv Flex -0.08% 2.85% 11.26%
Naventi Balanserad Flex -0.14% 10.06% 22.23%
Naventi Offensiv Flex -0.23% 20.70% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-07-10
Nyheter
Den 7 juli 2020
Månadsrapporter juni 2020
Den 6 juli 2020
Börserna lyfter på arbetslöshetsdata och vaccinhopp
Vi köper aktier i utbildningsbolaget Chegg Inc
Riksbanken ökar ramen för tillgångsköp från 300 till 500 miljarder SEK samt börjar köpa företagsoblig...
Den 2 juli 2020
​Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 3 juli 2020 då börserna i USA har stängt
Den 29 juni 2020
Tillväxtprognos från IMF samt oro för europeiska tullar tynger börserna
Amazon gör stort förvärv inom självkörande bilar
Vi köper obligationer i Statnett, Nortura och Bulk Industries (NOK)

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk