AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-08-14 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.03% -1.85% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.19% 1.25% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -0.50% 5.80% 7.01%
Naventi Offensiv Flex -0.76% 9.00% 8.21%
Naventi Offensiv -0.66% 7.62% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -1.18% 0.45% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-08-14
Nyheter
Den 13 augusti 2018
Vi ökar innehavet i japanska SoftBank Group
Adidas kvartalsrapport över marknadens förväntningar
Obligationer inom finanssektorn lyfter
Den 7 augusti 2018
Månadsrapporter juli 2018
Den 30 juli 2018
Blandade kvartalsrapporter från bolagen
Alphabet slår marknadens förväntningar medans Facebook uppnår inte den förväntade tillväxten
Handelsöverenskommelse mellan EU och USA stärker riskviljan i markn...
Den 23 juli 2018
Kvartalsrapporterna duggar tätt
Starka rapporter från Dometic Group och ASML
Färre nya prenumeranter för Netflix ledde till nedgång i aktien
Vi säljer obligationsinnehaven i Telia

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi