AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-09-17 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.01% 5.06%
Naventi Defensiv Flex 0.06% 9.08%
Naventi Balanserad Flex 0.12% 18.27%
Naventi Offensiv Flex 0.21% 27.03%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-09-17
Nyheter
Den 16 september 2019
Europeiska stimulanser och framflyttade tullhöjningar lyfte börsen
Vi köper aktier i säkerhetsbolaget Rapid7
Vi deltog i emissioner från Länsförsäkringar Bank och Stendörren
Den 9 september 2019
Börserna visar styrka i väntan på nya förhandlingarna gällande handelsavtalet mellan USA och Kina
Vi köper aktier i Norwegian Finans - ett bolag med stark tillväxt och låg värdering
Vi köper gröna obl...
Den 4 september 2019
Månadsrapporter augusti 2019
Den 2 september 2019
Breda uppgångar på aktiemarknaden efter positiva uttalanden om handelstullarna
Vi ökar aktieinnehavet i de svenska fastighetsbolagen Fabege och Balder
Vi köper nyemitterade obligationer i SBAB och NRC...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk