AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-06-21 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.22% -2.22% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.28% 1.68% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -0.34% 6.69% 7.01%
Naventi Offensiv Flex -0.42% 10.39% 8.21%
Naventi Offensiv -0.21% 7.95% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -1.06% 5.47% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-06-21
Nyheter
Den 18 juni 2018
FED höjer korträntan och ECB håller styrräntan oförändrad fast med framflyttad räntebana
Vi har ökat innehavet i Netflix och sålt Relx
Mötet mellan Trump och Kim Jong-Un föll väl ut men marknadsreakti...
Den 11 juni 2018
Månadsrapporter maj 2018
Den 4 juni 2018
Starka arbetsmarknadssiffror från USA och regeringsbildning i Italien ledde till att börsveckan avslutade i dur
Vi ökar innehavet i VISA
Den politiska oron i Italien har påverkat obligationer utgivna...
Den 28 maj 2018
Donald Trump och Italien sätter tonen på marknaden
Vi ökar innehavet i Micron Technology
Mer grönt i obligationsdelen - vi köper Stena Metalls nyutgivna gröna obligation

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi