AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-02-19 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.03% 0.02% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex 0.17% 0.70% 5.81%
Naventi Balanserad Flex 0.35% 0.83% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 0.50% 1.13% 8.21%
Naventi Offensiv 0.19% 0.23% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 0.62% 2.16% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-02-19
Nyheter
Den 19 februari 2018
Stark återhämtning - riskviljan är åter tillbaka i marknaden
Vi ökar innehaven i Swedbank och Danske Bank
Riksbanken lämnar räntan oförändrad på -0,5%
Den 12 februari 2018
Ökad volatilitet på marknaderna
Kraftig korrektion på aktiemarknaderna med stigande långräntor i USA
Trots ökad volatilitet är vi positiva p.g.a. hög global tillväxt
Den 5 februari 2018
Månadsrapporter januari 2018
Den 29 januari 2018
IMF höjer den globala tillväxtprognosen med 0,2% till 3,9%
Stark utveckling på tillväxtmarknaderna
Vi ökar innehaven i Alibaba, Tencent, Tal Education och JD.com

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi