AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-05-26 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.08% -4.33% 6.85%
Naventi Defensiv Flex 0.49% -1.20% 11.26%
Naventi Balanserad Flex 0.94% 3.64% 22.23%
Naventi Offensiv Flex 2.15% 10.59% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-05-26
Nyheter
Den 25 maj 2020
Ekonomierna öppnar upp samtidigt som spänningarna mellan Kina och Hongkong ökar
Alibaba sätter nya rekord inom molntjänster
Den 20 maj 2020
Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 25 maj 2020 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA.
Den 18 maj 2020
Jerome Powell tror inte på negativ ränta i USA
Bra kvartalsrapporter från Nibe och Addtech
Vi ökade obligationsinnehaven i Heimstaden Bostad och ÅF Pöyry
Den 11 maj 2020
Börserna trotsar dystra jobbsiffror och flertalet av bolagsrapporterna tas emot väl av marknaden
Vi ökar innehavet i ServiceNow
Vi köper obligationer (IG) utgivna av Ericsson, Swedbank, Nordea, Heimst...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk