AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-02-22 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.05% 1.62%
Naventi Defensiv Flex 0.12% 5.60%
Naventi Balanserad Flex 0.24% 12.64%
Naventi Offensiv Flex 0.39% 18.41%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-02-22
Nyheter
Den 18 februari 2019
Donald Trump överväger att skjuta fram deadline för högre importtullar på varor från Kina med 60 dagar
Mowi ökar vinsten och aktien stiger efter rapporten
Vi deltar i emissionen av Stora Ensos gröna o...
Den 11 februari 2019
Överlag starka rapporter från bolagen för det fjärde kvartalet 2018
Fortsatt bra efterfrågan på företagsobligationer i den nordiska marknaden
Vi investerar i Nobinas och SBBs gröna obligationer

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi