AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 20-01-24 2020 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.09% 0.88% 6.85%
Naventi Defensiv Flex 0.32% 2.11% 11.26%
Naventi Balanserad Flex 0.68% 3.79% 22.23%
Naventi Offensiv Flex 1.20% 6.59% 34.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2020-01-24
Nyheter
Den 20 januari 2020
\"Fas-1\" avtal signerat och relativt god makrodata ledde till stigande börser
Vi ökar aktievikten i Taiwan Semiconductor Manufacturing
Den 13 januari 2020
Stark start på året i våra fonder trots geopolitisk turbulens
Vi ökar aktieexponeringen inom halvledarindustrin
Den 10 januari 2020
Kvartalsbrev kvartal 4, 2019

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk