AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 17-11-17 2017 2016
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.04% 0.33%
Naventi Defensiv Flex 0.09% 5.76% 4.49%
Naventi Balanserad Flex 0.19% 7.02% 4.50%
Naventi Offensiv Flex 0.28% 8.22% 5.16%
Naventi Offensiv -0.17% 7.52% 3.11%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 1.00% 14.76% 12.47%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2017-11-17
Nyheter
Den 13 november 2017
Lägre inflation i Ryssland och stigande oljepris gynnar den ryska börsen
Två nya aktieinnehav i Flexfonderna - Adidas och American Tower
Flera nya obligationer i obligationsportföljerna - Handelsbank...
Den 6 november 2017
Månadsrapporter oktober 2017
Den 30 oktober 2017
IT-sektorn visar på styrka - positivt för Flexfonderna och Naventi Offensiv
Fortsatt låga räntor i Sverige och Europa, vilket är gynnsamt för aktier
Den 23 oktober 2017
Starka rapporter från Volvo och Atlas Copco
Nya högsta nivåer på S&P500
Ny fond - Naventi Global Företagsobligationsfond

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi