AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-03-19 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.00% 0.38% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex -0.47% 1.47% 5.81%
Naventi Balanserad Flex -1.06% 2.54% 7.01%
Naventi Offensiv Flex -1.44% 3.68% 8.21%
Naventi Offensiv -1.35% 2.45% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond -1.00% 4.89% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-03-19
Nyheter
Den 19 mars 2018
Mindre volatilt på marknaderna
Adidas visar styrka - vi ökar vårt innehav i bolaget
Svensk inflation under Riksbankens mål på 2%
Den 12 mars 2018
Stark avslutning på veckan efter bra siffror från USA
Oron för Trumps ståltullar minskar
Vi ökar aktieinnehavet i Sunny Optical samt köper Banco Santander
Den 6 mars 2018
Månadsrapporter februari 2018
Den 26 februari 2018
Geely på offensiven - köper aktier i Daimler
Stark avslutning på börserna i USA förra veckan
Vi köper Catenas nyemitterade obligation

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi