AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-12-13 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.04% 6.70%
Naventi Defensiv Flex 0.17% 10.49%
Naventi Balanserad Flex 0.35% 20.70%
Naventi Offensiv Flex 0.64% 31.53%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-12-13
Nyheter
Den 9 december 2019
Donald Trumps avsaknad av deadline på ett handelsavtal med Kina pressar börserna svagt på nedsidan
Bättre inköpschefsindex för Kina och eurozonen samt stark arbetsdata från USA
Vi minskar aktievikten...
Den 6 december 2019
Månadsrapporter november 2019
Den 2 december 2019
Stigande börser i spåren av starkare amerikansk BNP och svensk konjunkturbarometer påvisade en uppgång drivet av handeln och tjänstesektorn
Imponerande rapport från Alibaba Health Information Technolo...
Den 25 november 2019
Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 28 november 2019 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 28 november 2019 f...

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk