AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 19-01-21 2019
Naventi Global Företagsobligationsfond 0.04% 0.85%
Naventi Defensiv Flex 0.19% 3.15%
Naventi Balanserad Flex 0.50% 6.91%
Naventi Offensiv Flex 0.74% 9.78%
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2019-01-21
Nyheter
Den 21 januari 2019
Börserna visar styrka i samband med kvartalsrapporterna för fjärde kvartalet 2018
Vi har köpt aktier i Danone och Mowi
Vi minskar obligationsinnehaven i finanssektorn
Den 14 januari 2019
Handelssamtalen mellan USA och Kina skapade breda uppgångar globalt och det råder positiv stämning på marknaden
Vi har köpt aktier i lyxmärkesbolaget Moncler
Vi fortsätter öka aktieexponeringen mot US...
Den 8 januari 2019
Summering av 2018 - kvartalsbrev Q4 2018
Den 8 januari 2019
Månadsrapporter december 2018

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi