AKTIV FÖRVALTNING
FÖR DIN FRAMTID

Fond 18-04-18 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond -0.03% 0.92% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex 0.07% 2.05% 5.81%
Naventi Balanserad Flex 0.30% 3.78% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 0.46% 5.29% 8.21%
Naventi Offensiv 0.38% 5.07% 7.25%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 0.82% 3.33% 12.25%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Naventi Navkurs 2018-04-18
Nyheter
Den 16 april 2018
Positiva tongångar med teknologisektorn i förarsätet
Stark utveckling i fondernas innehav i Norwegian Finance
Vi deltar i Bewis emission av obligationer
Den 10 april 2018
Kvartalsbrev Q1 2018
Den 9 april 2018
Volatilt på aktiemarknaderna, vi är fortsatt positiva till aktiemarknaderna
Vi avyttrar hela innehavet Schlumberger
Ny obligation i fonderna - Akelius utgiven i euro
Den 5 april 2018
Månadsrapporter mars 2018

Så tänker vi kring förvaltning

Större engagemang ger större avkastning, därför investerar vi vår tid.

Vi förvaltar aktivt våra fonder. Det innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera kapital i.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Vår förvaltningsfilosofi