Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 5 april 2017
Sedan presidentvalet i USA har världens börser stigit på förväntningarna om att lägre skatter, avregleringar och infrastruktursatsningar kommer att få fart på både tillväxten och företagens vinster. Läs mer »
Den 7 mars 2017
Läs måndsrapporter Läs mer »
Den 6 februari 2017
Läs månadsrapporter Läs mer »
Den 5 januari 2017
Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista kvartal. Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt under det fjärde kvartalet och vi tror att den positiva utvec... Läs mer »
Den 5 januari 2017
Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista månad.
Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt och vi tror att den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna... Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk