Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 7 maj 2018
Överlag bra kvartalsrapporter från bolagen stärker riskviljan i marknaden
Bra rapport från Alibaba med stark tillväxt
Negativt bidrag i obligationsdelen från HSBC
Vi deltar i Swedbanks emission av ob... Läs mer »
Den 4 maj 2018
Minskad geopolitisk oro och starka kvartalsrapporter ledde till positiva tongångar på börserna
Positiv utveckling för samtliga fonder under april Läs mer »
Den 23 april 2018
Bolagens kvartalsrapporter överraskar positivt
Netflix nytt aktieinnehav i fonderna
Vi köpte sakförsäkringsbolaget Trygs nyutgivna obligation i svenska kronor Läs mer »
Den 16 april 2018
Positiva tongångar med teknologisektorn i förarsätet
Stark utveckling i fondernas innehav i Norwegian Finance
Vi deltar i Bewis emission av obligationer Läs mer »
Den 10 april 2018
Kvartalsbrev Q1 2018 Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk