Kvartalsbrev Q4 2016

Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista kvartal. Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt under det fjärde kvartalet och vi tror att den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna kan komma att bestå ett tag till framöver i takt med att bolagens vinsterna fortsätter att öka. De innehav i fonderna som redovisade starkast uppgång var de amerikanska aktierna Bank of the Ozarks, som redovisade en uppgång över 45% i fjärde kvartalet, och Cracker Barrel Old County, som redovisade en uppgång om 35%. Aktier som tappade mest under kvartalet var Capita PLC (-14.15%) och Novo Nordisk (-9.53%). Bägge innehaven avvecklades under kvartalet.

I våras diskuterades det om att den perfekta stormen skulle inträffa vid en Brexit i kombination med att Donald Trump skulle bli vald till USAs president. De negativa effekterna på de finansiella marknaderna uteblev. Istället tolkades Trumps seger positivt, då hans kommande satsningar på infrastruktur och skattelättnader bör skapa flera nya jobb och få upp inflationen. Det amerikanska småbolagsindexet Russel 2000 steg över 8% och storbolagsindexet S&P500 med över 3%. Utöver det har den amerikanska dollarn stärkts med cirka 6% mot den svenska kronan under kvartalet, vilket har påverkat fonderna positivt.

OPEC och elva oljeproducerande länder utanför oljekartellen har kommit överens om produktionsneddragningar. Det är över femton år sedan som OPEC och andra oljeproducenter lyckas enas om utbudsminskningar, vilket har lett till ett stigande oljepris.

Läs nyhetsbrevet


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk