Fortsatt fokus på hållbarhet – vi deltar i Klöverns nyemission av gröna obligationer

Vi fortsätter vårt fokus på hållbarhet i fondförvaltningen och deltar i Klöverns nyemission av gröna obligationer. Klövern emitterade i veckan 1 mdr kronor i icke säkerställda gröna obligationer med förfall i april 2022. Vi tycker det är intressant med gröna obligationer utifrån ett hållbarhetsperspektiv och som dessutom är fördelaktig för fonderna att investera i utifrån ett avkastningsperspektiv.


« Tillbaka till alla nyheter