Fortsatt fokus på hållbarhet – vi deltar i Klöverns nyemission av gröna obligationer

Vi fortsätter vårt fokus på hållbarhet i fondförvaltningen och deltar i Klöverns nyemission av gröna obligationer. Klövern emitterade i veckan 1 mdr kronor i icke säkerställda gröna obligationer med förfall i april 2022. Vi tycker det är intressant med gröna obligationer utifrån ett hållbarhetsperspektiv och som dessutom är fördelaktig för fonderna att investera i utifrån ett avkastningsperspektiv.


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk