Styrelse


Christina Ragsten Pettersson

Ordförande

Christina har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn, bl.a. från Nordea Bank AB (publ), samt arbetat som departementsråd/ämnessakkunnig på Finans- och Näringsdepartementet. Christina är civilekonom från Stockholms Universitet.

Henrik Talborn

Styrelseledamot

Henrik har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och aktie/bolagsanalys från bland annat Handelsbanken Capital Markets, HQ och Penser. Henrik är civilingenjör inom teknisk fysik och civilekonom från LTH och Lunds Universitet samt har finansiell utbildning från ETH Zurich.

Emil Westgren

Styrelseledamot

Emil har lång erfarenhet från finanssektorn. Han är ekonom från Uppsala Universitet och är ekonomichef på Max Matthiessen. Emil har tidigare arbetat på bl.a. Skandia och Skandiabanken.

Johan Keding

Styrelseledamot

Johan har lång erfarenhet från finanssektorn. Han är ekonom från Lunds Universitet och är chef på Liv & Pension på Max Matthiessen. Johan har tidigare arbetat på Sparbanken Öresund, Aon Group och Söderberg Partner.

Naventi Fonder AB

  • Har erbjudit våra kunder aktiv förvaltning sedan 2002, vi har således förvaltat i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur
  • Har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt i SWESIF - forum för hållbara investeringar
  • Har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Står oberoende från försäkringsbolag och banker
  • Omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskydd – fondernas tillgångar bokförs och förvaras dock utanför Naventi Fonder hos ett fristående förvaringsinstitut
  • Har högsta kreditvärdighet – AAA-rating


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk