Naventi Fonder - Appen

Vi publicerar löpande information om vårt aktiva förvaltningsarbete i Naventi Fonders App för smartphone. Läs om nya innehav i både aktier och obligationer eller senaste nytt som berör portföljen.

Ladda kostnadsfritt ned appen från App Store eller Google Play.

App Store

Vi publicerar löpande nyheter och videos om vårt arbete i appen.

Naventi-appen fungerar i alla dina enheter. Ladda ned den i läsplattan och mobilen och följ vårt förvaltningsarbete.

Google Play

I appen delar vi senaste nytt om våra innehav. När vi har gjort förändringar i fondernas innehav och nyheter som rör fondernas innehav.

Ladda kostnadsfritt ned appen från App Store eller Google Play.

App Store

Google Play

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk