Medarbetare


Andreas Bergknut

VD

Telefon: 0767-89 06 00
Email: andreas.bergknut@naventi.se

Filip Peiró

Förvaltare

Telefon: 0706-65 66 50
Email: filip.peiro@naventi.se

Daniel Peiró

Riskansvarig

Telefon: 0730-73 17 62
Email: daniel.peiro@naventi.se

Sofia Stureson

Jurist

Telefon: 0730-73 12 95
Email: sofia.stureson@naventi.se

Nellie Brandin

Ekonomi/Marknad

Telefon: 08-700 52 60
Email: nellie.brandin@naventi.se

Magnus IH Jansson

Marknad/Försäljning

Telefon: 0730-73 16 40
Email: magnus.jansson@naventi.se

Jonas Karell

Marknad/Försäljning

Telefon: 0725-00 13 35
Email: jonas.karell@naventi.se

Marko Vehkalahti

Marknad/Försäljning

Telefon: 0705-70 26 26
Email: marko.vehkalahti@naventi.se

Elin Kristoffersson

Hållbarhetsansvarig

Telefon: 08-700 52 60
Email: elin.kristoffersson@naventi.se

Eric Constantien

Förvaltare

Telefon: 08-700 52 60
Email: eric.constantien@naventi.se

Christoffer Johansson

Förvaltare

Telefon: 0725-00 16 19
Email: christoffer.johansson@naventi.se

Henrik Rosencrantz

Förvaltare

Telefon: 0702-78 81 77
Email: henrik.rosencrantz@naventi.se

​Naventi Fonder AB

  • Har erbjudit våra kunder aktiv förvaltning sedan 2002, vi har således förvaltat i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur
  • Har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt i SWESIF - forum för hållbara investeringar
  • Har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Står oberoende från försäkringsbolag och banker
  • Omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskydd – fondernas tillgångar bokförs och förvaras dock utanför Naventi Fonder hos ett fristående förvaringsinstitut
  • Har högsta kreditvärdighet – AAA-rating
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk