Medarbetare


Christian Sterndahlen

VD

Telefon: 0725-53 77 99
Email: christian.sterndahlen@naventi.se

Daniel Peiró

Riskansvarig

Telefon: 0730-73 17 62
Email: daniel.peiro@naventi.se

Nellie Brandin

Ekonomi/Marknad

Telefon: 0702-28 89 11
Email: nellie.brandin@naventi.se

Eric Sunnegårdh

Förvaltare

Telefon: 0722-54 47 71
Email: eric.sunnegardh@naventi.se

Jonas Karell

Marknad/Försäljning
(Sales consultant)

Telefon: 0725-00 13 35
Email: jonas.karell@naventi.se

Henrik Rosencrantz

Förvaltare

Telefon: 0702-78 81 77
Email: henrik.rosencrantz@naventi.se

Christoffer Johansson

Förvaltare

Telefon: 0725-00 16 19
Email: christoffer.johansson@naventi.se

​Naventi Fonder AB

  • Har erbjudit våra kunder aktiv förvaltning sedan 2002, vi har således förvaltat i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur
  • Har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt i SWESIF - forum för hållbara investeringar
  • Har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Står oberoende från försäkringsbolag och banker
  • Omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskydd – fondernas tillgångar bokförs och förvaras dock utanför Naventi Fonder hos ett fristående förvaringsinstitut
  • Har högsta kreditvärdighet – AAA-rating
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk