GDPR


Naventi Fonder behandlar personuppgifter i samband med andelsägande/kundförhållande eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Personuppgiftsansvarig är Naventi Fonder. Som kund godkänner du att personuppgifter samlas in för att Naventi Fonder ska kunna fullgöra åtaganden gentemot dig samt efterleva gällande regelverk, innefattande Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

På länken nedan finner du information om hur vi hanterar personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information, vänligen kontakta oss på Naventi Fonder.

Hantering av personuppgifter
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk