Om oss


Engagemang och aktiv förvaltning sedan 2002

Om Naventi Fonder

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002. Vår affärsidé är att erbjuda förvaltning i aktivt förvaltade fonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.

Verksamheten drivs med värdeorden prestation, flexibilitet, passion och ansvar som grund och målet att långsiktigt kunna erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig avkastning på sparat kapital. Värdeorden speglar vårt sätt att arbeta. Vi är resultatinriktade och vårt fokus ligger på att, genom aktiv förvaltning av våra fonder, leverera en god avkastning på lång sikt. För att leva upp till vår målsättning måste vi vara flexibla och lyhörda. Vårt förvaltarteam har mandat att, utifrån lång erfarenhet och hög kompetens, ta oberoende och självständiga investeringsbeslut. För att uppnå goda resultat krävs även en stor dos passion. Vår förvaltning ska därför alltid, utöver det rent professionella utförandet, även innehålla ett stort inslag av personligt engagemang. Till sist ska vi även vara ansvarsfulla - vår förvaltning ska alltid präglas av respekt för värdet av våra kunders kapital.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk