Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 6 april 2020
Utökade krispaket och minskad volatilitet
Inköpschefsindex i Kina överraskar positivt
Vi ökar aktievikten i Microsoft Läs mer »
Den 30 mars 2020
Börserna återhämtar sig i takt med att massiva stimulanspaket lanseras
Kina börjar återgå till ett normalläge
Riksbanken börjar köpa företagskrediter Läs mer »
Den 23 mars 2020
Massiva stimulansåtgärder i förra veckan genererade positiva reaktioner
Vårt största aktieinnehav, Amazon, anställer mer personal för att möta efterfrågan
Riksbanken lanserar ytterligare köp av obliga... Läs mer »
Den 16 mars 2020
Coronaviruset i fortsatt fokus
Everbridge går emot strömmen och stiger på annars hårt pressad börs
Kraftfulla stimulanser från världens centralbanker och regeringar
Vi köper obligationer i defensiva b... Läs mer »
Den 13 mars 2020
Med anledning av den senaste tidens oroligheter på de finansiella marknaderna lämnar vi följande extra information.
Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk