Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 28 maj 2018
Donald Trump och Italien sätter tonen på marknaden
Vi ökar innehavet i Micron Technology
Mer grönt i obligationsdelen - vi köper Stena Metalls nyutgivna gröna obligation Läs mer »
Den 21 maj 2018
Tencent, ett av våra större innehav, levererar stark kvartalsrapport med kraftigt ökad tillväxt
Vi köpte Skanska nyemitterade gröna obligation
Positiva tongångar från USA och Kina om att pausa handels... Läs mer »
Den 14 maj 2018
Stigande marknader trots geopolitisk oro i Mellanöstern
Vi ökar i Apple efter stark kvartalsrapport
Vi deltog i B2 Holdings emission av obligationer utgiven i euro Läs mer »
Den 7 maj 2018
Överlag bra kvartalsrapporter från bolagen stärker riskviljan i marknaden
Bra rapport från Alibaba med stark tillväxt
Negativt bidrag i obligationsdelen från HSBC
Vi deltar i Swedbanks emission av ob... Läs mer »