Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Veckobrev v. 50

5 december 2022
Starkare riskvilja i marknaden i spåren av en mjukare amerikansk centralbank
Fastighetsbolag gör entré i portföljen när vi har in...
Läs mer

Förändringar av fondbestämmelserna i Naventi Global Företagsobligationsfond

2 december 2022
Fonden kommer att ha hållbara investeringar som mål, vilket innebär att fonden kommer att placera i räntebärande instrument utgivn...
Läs mer

Veckobrev v. 48

28 november 2022
Bättre riskvilja i marknaden i spåren av Riksbankens räntehöjning om 0,75%-enheter
Vi ökade i aktieinnehavet i datasäkerhetsbolag...
Läs mer

Ingen handel i Offensiv Flex 24 november

21 november 2022
Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 24 november 2022 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar...
Läs mer

Veckobrev v. 47

21 november 2022
Stigande börser trots recessionsoro
Vi ökade innehavet i Embracer efter kursraset
Fortsatt bättre riskvilja i kreditmarknaden
V...
Läs mer
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk