Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 6 december 2019
Månadsrapporter november 2019 Läs mer »
Den 2 december 2019
Stigande börser i spåren av starkare amerikansk BNP och svensk konjunkturbarometer påvisade en uppgång drivet av handeln och tjänstesektorn
Imponerande rapport från Alibaba Health Information Technolo... Läs mer »
Den 1 december 2019
Fondfaktablad och informationsbroschyr för fonderna Naventi Balanserad Flex och Naventi Offensiv Flex har uppdaterats med anledning av att förvaltningsavgifterna sänks den 1 december 2019. För Naventi... Läs mer »
Den 25 november 2019
Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 28 november 2019 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 28 november 2019 f... Läs mer »
Den 25 november 2019
Stigande tysk industridata och fortsatta diskussioner om handelsavtalet mellan Kina och USA
Starka rapporter från Anaplan och Splunk
Vi deltog i en nyemission från Sinch Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk