Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 15 juni 2020
Oro för en andra våg av Coronaviruset pressade börserna mot slutet av veckan
Adobe Inc levererar solida räkenskaper och gynnas av \"den nya ekonomin\"
Vi deltar i Cibus emission av obligationer Läs mer »
Den 8 juni 2020
Europeiska centralbanken utökar stödköpen och lyfter marknadshumöret
Stark rapport från Crowdstrike inom vårt tema cybersäkerhet
Vi ökar aktieinnehavet i fastighetsbolaget Aroundtown
Vi köper obligati... Läs mer »
Den 3 juni 2020
Månadsrapporter maj 2020 Läs mer »
Den 1 juni 2020
EU-kommissionen ökar stödpaketet och UC påvisar viss avmattning i antalet nya konkurser i Sverige.
Vi ökar innehavet i hälsovårdsbolaget Veeva Systems
God riskvilja i företagsobligationsmarknaden Läs mer »
Den 25 maj 2020
Ekonomierna öppnar upp samtidigt som spänningarna mellan Kina och Hongkong ökar
Alibaba sätter nya rekord inom molntjänster Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk