Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 7 mars 2017
Läs måndsrapporter Läs mer »
Den 6 februari 2017
Läs månadsrapporter Läs mer »
Den 5 januari 2017
Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista kvartal. Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt under det fjärde kvartalet och vi tror att den positiva utvec... Läs mer »
Den 5 januari 2017
Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista månad.
Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt och vi tror att den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna... Läs mer »
Den 27 december 2016
Gott nytt år önskar vi på Naventi Fonder
Uteblivet julrally
Oenig Riksbank stärker den svenska kronan, vi minskar exponeringen mot euron Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk