Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 11 december 2017
Vi ökar aktieinnehaven i Swedbank och Danske Bank
Europeiska bank- och försäkringssektorn stärktes av regulatoriska drivkrafter
Vi köper nyemitterade obligationer i Perstorp Läs mer »
Den 5 december 2017
Månadsrapporter november 2017 Läs mer »
Den 27 november 2017
Vi ökar innehavet i Swedbank samt köper Adidas
Riksbankens kommunikation stärker den svenska kronan
Vi köper Nordeas nyemitterade obligation i euro Läs mer »
Den 20 november 2017
Bolagsrapporterna för det tredje kvartalet var överlag positivt
Fortsatt stark utveckling för teknologisektorn
Nytt aktieinnehav i Tillväxtmarknadsfonden och Flexfonderna - Baidu Inc. Läs mer »
Den 13 november 2017
Lägre inflation i Ryssland och stigande oljepris gynnar den ryska börsen
Två nya aktieinnehav i Flexfonderna - Adidas och American Tower
Flera nya obligationer i obligationsportföljerna - Handelsbank... Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk