Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 19 februari 2018
Stark återhämtning - riskviljan är åter tillbaka i marknaden
Vi ökar innehaven i Swedbank och Danske Bank
Riksbanken lämnar räntan oförändrad på -0,5% Läs mer »
Den 12 februari 2018
Ökad volatilitet på marknaderna
Kraftig korrektion på aktiemarknaderna med stigande långräntor i USA
Trots ökad volatilitet är vi positiva p.g.a. hög global tillväxt Läs mer »
Den 5 februari 2018
Månadsrapporter januari 2018 Läs mer »
Den 29 januari 2018
IMF höjer den globala tillväxtprognosen med 0,2% till 3,9%
Stark utveckling på tillväxtmarknaderna
Vi ökar innehaven i Alibaba, Tencent, Tal Education och JD.com Läs mer »
Den 25 januari 2018
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk