Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 9 december 2019
Donald Trumps avsaknad av deadline på ett handelsavtal med Kina pressar börserna svagt på nedsidan
Bättre inköpschefsindex för Kina och eurozonen samt stark arbetsdata från USA
Vi minskar aktievikten... Läs mer »
Den 6 december 2019
Månadsrapporter november 2019 Läs mer »
Den 2 december 2019
Stigande börser i spåren av starkare amerikansk BNP och svensk konjunkturbarometer påvisade en uppgång drivet av handeln och tjänstesektorn
Imponerande rapport från Alibaba Health Information Technolo... Läs mer »
Den 1 december 2019
Fondfaktablad och informationsbroschyr för fonderna Naventi Balanserad Flex och Naventi Offensiv Flex har uppdaterats med anledning av att förvaltningsavgifterna sänks den 1 december 2019. För Naventi... Läs mer »
Den 25 november 2019
Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 28 november 2019 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 28 november 2019 f... Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk