Nyheter


Läs om senaste nytt från Naventi Fonder

Den 4 juni 2018
Starka arbetsmarknadssiffror från USA och regeringsbildning i Italien ledde till att börsveckan avslutade i dur
Vi ökar innehavet i VISA
Den politiska oron i Italien har påverkat obligationer utgivna... Läs mer »
Den 28 maj 2018
Donald Trump och Italien sätter tonen på marknaden
Vi ökar innehavet i Micron Technology
Mer grönt i obligationsdelen - vi köper Stena Metalls nyutgivna gröna obligation Läs mer »
Den 21 maj 2018
Tencent, ett av våra större innehav, levererar stark kvartalsrapport med kraftigt ökad tillväxt
Vi köpte Skanska nyemitterade gröna obligation
Positiva tongångar från USA och Kina om att pausa handels... Läs mer »
Den 14 maj 2018
Stigande marknader trots geopolitisk oro i Mellanöstern
Vi ökar i Apple efter stark kvartalsrapport
Vi deltog i B2 Holdings emission av obligationer utgiven i euro Läs mer »
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk