Vi söker en jurist

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag under Finansinspektionens tillsyn och bedriver fondverksamhet och diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument enligt lagen om värdepappersfonder. Vår vision är att vara Sveriges skickligaste fondförvaltare. Vi vänder oss till investerare som värdesätter lång erfarenhet hos förvaltaren, hög servicegrad samt passion för fondförvaltning och hållbarhetsfrågor. Mer information om oss hittar du på www.naventi.se samt i vår app.

Vi söker nu en jurist till vårt kontor i Stockholm. Arbetsuppgifterna är av varierande slag med tonvikt på juridiskt arbete inom fond – och värdepappersrätt och allmän bolagsrätt. Du skall ha fullgjort juristutbildningen, 1 – 3 års relevant arbetserfarenhet, gärna från advokatbyrå, utmärkta kunskaper i svenska och engelska samt intresse för hållbarhetsfrågor. Du är en trevlig och social person med förmåga att lyssna till andra, prioriterar noggrannhet i arbetet samt är van att ta eget ansvar. Skicka in din ansökan senast den 20 januari 2021 tillsammans med CV och betyg via e-post till info@naventi.se

Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta Daniel Peiró, telefon 073 – 073 17 62.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk