Vi investerar i Nobinas och SBBs gröna obligationer

Vi fortsätter att investera i gröna obligationer och deltog i veckan i Nobinas och SBBs emissioner av gröna obligationer. I Nobinas fall skall obligationen finansiera investeringar i bussar som drivs av el och förnybar energi. I SBBs fall har man ett mål att genom investeringar i fastigheter få ner energikonsumtionen med 30 procent per år. Båda emissionerna mottogs väl av marknaden och var kraftigt övertecknade, vilket visar på att efterfrågan på gröna obligationer är stor.


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk