Uppdaterade fondfaktablad och informationsbroschyr för fonderna Naventi Balanserad Flex och Naventi Offensiv Flex

Fondfaktablad och informationsbroschyr för fonderna Naventi Balanserad Flex och Naventi Offensiv Flex har uppdaterats med anledning av att förvaltningsavgifterna sänks den 1 december 2019. För Naventi Balanserad Flex sänks förvaltningsavgiften till 1,50% (årlig avgift 1,51% efter sänkningen) och för Naventi Offensiv Flex till 1,60% (årlig avgift 1,61% efter sänkningen). Fondfaktablad och informationsbroschyr finner ni under fliken Fonder.


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk