Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 17 februari 2020

Naventi Offensiv Flex är stängd för handel den 17 februari 2020, då börserna i USA är stängd och fonden har mer än 50% av fondförmögenheten placerad där.


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk