Naventi Fonder undertecknar Montreal Carbon Pledge

Vi fortsätter att fokusera på hållbarhetsfrågor och under förra veckan undertecknade vi Montreal Carbon Pledge. Genom vår underskrift förpliktigar vi oss till att mäta och rapportera koldioxidavtryck från våra aktieinvesteringar. Montreal Carbon Pledge är ett initiativ för att uppmana investerare till att rapportera koldioxidavtryck för att få ökad förståelse för klimatet och investeringars klimatpåverkan. Vi kommer att beräkna koldioxidavtryck för Offensiv Flex samt Balanserad Flex.


« Tillbaka till alla nyheter