Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Naventi Fonder AB har övertagit förvaltningen av Navigera AB:s fonder

Från och med idag den 1 september 2023 bedrivs Navigera AB och Naventi Fonder AB som ett fondbolag. I samband med detta har Navigera AB:s fonder, verksamhet och personal övergått till Naventi Fonder AB. Verksamheten kommer att bedrivas under ett nytt varumärke som lanseras under hösten.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk