Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 7 september 2020 då börserna i USA har stängt

Naventi Offensiv Flex är stängd för handel den 7 september 2020 p.g.a. av helgdag i USA och börserna är stängda i USA och då fonden har mer än 50% av sina tillgångar på börserna i USA.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk