​Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 5 juli 2021 då börserna i USA har stängt

Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 5 juli 2021 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 5 juli 2021 får NAV-kurs den 6 juli 2021.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk