Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 25 november 2021 då börserna i USA har stängt

Ingen handel i Naventi Offensiv Flex den 25 november 2021 då börserna i USA har stängt och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 25 november 2021 får NAV-kurs den 26 november 2021.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk