Ingen handel den 5 december 2018 i Naventi Offensiv Flex

Den 5 december 2018 sker ingen handel i Naventi Offensiv Flex då börserna i USA har stängt. och mer än 50 procent av fondens tillgångar handlas på börserna i USA. Order som kommer in den 5 december 2018 får kurs den 6 december 2018.


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk