​Fusionen av fonderna Naventi Offensiv, Naventi Tillväxtmarknadsfond och Naventi Offensiv Flex har genomförts

I syfte att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Naventi Fonder AB, har vi den 12 oktober 2018 genomfört fondfusioner mellan Naventi Offensiv, Naventi Tillväxtmarknadsfond (överlåtande) och Naventi Offensiv Flex (övertagande).

Sammanslagningen innebär att dina fondandelar i Naventi Offensiv och i Naventi Tillväxtmarknadsfond byts ut till fondandelar i Naventi Offensiv Flex. Värdet av andelarna i Naventi Offensiv Flex motsvarar värdet av de andelar du ägde i Naventi Offensiv respektive Naventi Tillväxtmarknadsfond.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar med anledning av fusionen via tel. 08 - 700 52 60 eller e-post: info@naventi.se

Naventi Fonder AB


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk