Förstärkt kundskydd för personuppgifter

Information om hantering av personuppgifter – uppdaterade villkor samt hantering av informationsfullmakter

Den 25 maj 2018 börjar ett nytt EU-gemensamt regelverk GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla, som ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt i den nya förordningen men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Det innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas. Naventi Fonder är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med andelsägande/kundförhållande eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändiga kundkännedomsåtgärder, penningtvätts- och sanktionskontroll.

Med anledning av Dataskyddsförordningen kommer vi inte längre att använda oss av erhållen informationsfullmakt avseende inhämtande av uppgifter inom ramen för Pensionsmyndigheten. Således kommer denna fullmakt att upphöra den 25 maj 2018. Inför införandet av Dataskyddsförordningen uppdaterar vi våra villkor och på vår hemsida kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Dataskyddspolicy, som du finner här.

Har du frågor eller funderingar med anledning av detta, tveka inte att kontakta oss.

NAVENTI FONDER


« Tillbaka till alla nyheter