Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Core Nordic Credit

Ruth Core Nordic Credit är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar tillgångarna i räntebärande värdepapper med tonvikt på Norden. Fonden har hållbara investeringar som mål och förvaltas enligt Bolagets principer för hållbara investeringar. Fonden är valutasäkrad och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden med fokus på större nordiska obligationsutgåvor med bra likviditet. I genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG-rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer normal sett att inte överstiga 35% av fondförmögenheten. Målbilden är att investera i hållbara bolag och obligationer, men samtidigt behålla en flexibilitet i val av obligationer, så att en önskvärd risk- och avkastningsprofil kan uppnås. Fonden består därför av bolag med högt internt hållbarhetsbetyg samt gröna, sociala och hållbarhetsobligationer samt hållbarhetslänkade obligationer

Jämförelseindex är Solactive SEK IG Credit. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre år. Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2023-09-21:

103.35

Värdeutveckling

2022: -6.86%   2023: 3.98 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Core Nordic Credit är placerad i klass 2 på riskskalan

Fondfakta

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2017
ISIN-kod: SE0010440941
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2023-08-31): 4/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2023-08-31)
Total risk: 3.7%
Aktiv Risk: 2,5%

Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit

Förvaltningsavgift
0,80%

Årlig avgift
0,83%

Fondens fem största innehav (2023-08-31)

ATRIUM LJUNGBERG AB 3,45%

CASTELLUM HELSINKI 3,41%

INTRUM AB 3,28%

FASTIGHETS AB BALDER 1,73%

ELLEVIO AB 1,72%
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk