Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Global Företagsobligationsfond inriktar sig på större nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden är valutasäkrad och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden. I genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG-rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer normal sett att ligga omkring 35%. Fonden har en makrotematisk approach med Region-/ Sektor-/ Bolagsanalys och fokuserar på omvärldsfaktorer som är signifikanta för framtida avkastning. Jämförelseindex är Nasdaq OMX Credit SEK. Fonden är valutasäkrad och lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst två till tre år.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2019-12-13:

103.55

Värdeutveckling

2018: -3.4%   2019: 6.7 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Global Företagsobligationsfond är placerad i klass 2 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2017
ISIN-kod: SE0010440941
Registreringsland: Sverige

Morningstar Rating (2019-10-31): Rating saknas för de senaste tre åren.

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2018-12-31)

Omsättningshastighet 1,76

Förvaltningsavgift
0,70%

Årlig avgift
0,73 %

Fondens fem största innehav (2019-11-29)

NOBINA Float 02/13/24 4,42%

ARLA Float 04/03/24 4,38%

BOLSS Float 06/19/24 4,37%

POSTND Float 09/13/23 4,36%

Skaneb Float 10/21/24 4,34%Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk