Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Global Företagsobligationsfond inriktar sig på större nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden är valutasäkrad och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden. I genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG-rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer normal sett att ligga omkring 35%. Fonden har en makrotematisk approach med Region-/ Sektor-/ Bolagsanalys och fokuserar på omvärldsfaktorer som är signifikanta för framtida avkastning. Jämförelseindex är Nasdaq OMX Credit SEK. Fonden är valutasäkrad och lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst två till tre år.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Valbar hos: MFEX, Movestic, Nordnet, SPP och Strukturinvest

NAV-kurs 2022-11-25:

98.87

Värdeutveckling

2021: 2.8%   2022: -7.35 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Global Företagsobligationsfond är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk