Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Global Företagsobligationsfond inriktar sig på större nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden är valutasäkrad och agerar aktivt både i primär- och sekundärmarknaden. I genomsnitt eftersträvas ”BBB” / IG-rating och andelen HY (lägre än BBB) kommer normal sett att ligga omkring 35%. Fonden har en makrotematisk approach med Region-/ Sektor-/ Bolagsanalys och fokuserar på omvärldsfaktorer som är signifikanta för framtida avkastning. Jämförelseindex är Nasdaq OMX Credit SEK. Fonden är valutasäkrad och lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst två till tre år.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Valbar hos: MFEX, Movestic, Nordnet, SPP och Strukturinvest

NAV-kurs 2021-11-26:

106.47

Värdeutveckling

2020: 0.11%   2021: 2.56 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Global Företagsobligationsfond är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Fondfaktablad

Startår: 2017

ISIN-kod: SE0010440941
Registreringsland: Sverige

Morningstar Rating (2021-10-31): 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2020-12-31)
Total risk: 6,8%
Aktiv Risk: 5,2%

Jämförelseindex
Solactive SEK IG Credit

Förvaltningsavgift
0,70%

Årlig avgift
0,73 %

Fondens fem största innehav (2021-10-31)

LANSFORSAKRINGAR BANK 3,97%

SEASPAN CORP 3,34%

HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,92%

MEDIA AND GAMES INVEST 1,98%

AFRY AB 1,97%

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk