Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Global Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad fond vars placeringar görs i företagsobligationer. Fonden har fokus mot såväl större svenska och utländska obligationsutgåvor med bra likviditet. Den genomsnittliga räntebindningstiden i fonden överstiger vanligtvis inte fem år. Fonden är valutasäkrad och lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst två till tre år. Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2019-02-22:

98.61

Värdeutveckling

2018: -3.4%   2019: 1.62 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Global Företagsobligationsfond är placerad i klass 2 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2017
ISIN-kod: SE0010440941
Registreringsland: Sverige

Morningstar Rating (2019-01-31): Rating saknas för de senaste tre åren.

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2018-12-31)

Omsättningshastighet 1,76

Förvaltningsavgift
0,7 %

Fondens fem största innehav (2019-01-31)

HEIMST Float 12/07/20 6,69%

Postnord 6,66%

AXASA 5 1/2 PERP Corp 5,77%

HSBC FRN PERP_0423 4,36%

OPUSSS FRN 05/31/22 3,75%


Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk