Naventi Global Företagsobligationsfond

Naventi Global Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad fond vars placeringar görs i företagsobligationer. Fonden har fokus mot såväl större svenska och utländska obligationsutgåvor med bra likviditet. Den genomsnittliga räntebindningstiden i fonden överstiger vanligtvis inte fem år. Fonden är valutasäkrad och lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst två till tre år. Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2018-06-21:

98.23

Värdeutveckling

2017: 0.46%*
2018: -2.22 %

* Fonden startade 12 okt, 2017

1
2
3
4
5
6
7
Naventi Global Företagsobligationsfond är placerad i klass 2 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2017
ISIN-kod: SE0010440941
Registreringsland: Sverige

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal

Förvaltningsavgift
0,7 %

Fondens fem största innehav (2018-03-31)
CONSIL Float PERP 7,70 %
NHYNO Float 11/09/20 7,54 %
LATOAS Float 03/16/22 7,50 %
STBNO Float 11/21/47 7,49 %
AXASA 4,5 PERP 5,80 %

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk