Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Global Change Equities

Ruth Global Change Equities är en fondandelsfond med global exponering som i huvudsak placerar i aktiefonder med en tydlig hållbarhetsprofil. Valet av fonder baseras på en grundlig analys av de underliggande fondernas filosofi, process, förvaltarteam, historisk avkastning och hållbarhetsprofil. Fonden investerar i andra fonder där förvaltarna kan visa en dokumenterad process för hur de analyserar företag med avseende på miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden exkluderar fonder där förvaltarna inte har ett tillräckligt hållbarhetsarbete. Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är MSCI AC World TR Index i SEK. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

185.1

Värdeutveckling

2022: -18.81%   2023: 10.12 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Global Change Equities är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Global Change.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2016

ISIN-kod: SE0008406219
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
MSCI AC World TR Index i SEK.

Förvaltningsavgift
1,45%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk