Naventi Tillväxtmarknadsfond

Naventi Tillväxtmarknadsfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på marknader som bedöms ha stark framtida ekonomisk tillväxt, s.k. tillväxtmarknader. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år. Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Naventi Fonder avser att fusionera fonderna Naventi Offensiv Flex (övertagande) och Naventi Offensiv (överlåtande) och Naventi Tillväxtmarknadsfond (överlåtande) den 12 oktober 2018. För mer information om fusionen se informationsdokumentet här till höger.

NAV-kurs 2018-08-14:

144.8

Värdeutveckling

2017: 12.25%   2018: 0.45 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Tillväxtmarknadsfond är placerad i klass 6 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod SE0004357077
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating: 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2017-12-31)
Total Risk: 7,3%
Omsättningshastighet: 1,45
Aktiv Risk: 5,9%
Active Share: 74,3%

Förvaltningsavgift
1,95%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 691220
Förvaltningsavgift: 0,67%.

Fondens fem största innehav (2018-06-30)
Tencent Holdings LTD 7,07 %
Alibaba Group Holding 6,69 %
TAL Education Group - ADR 6,09 %
Ping an Insurance Group Co-H 5,21 %
Huazhu Group 3,54 %

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk