Naventi Offensiv Strategi Movestic

Fonden är en aktivt förvaltad global fond som huvudsakligen investerar i utländska och svenska fonder.

Normalt investerar fonden 95 procent aktierelaterade instrument och till 5 procent ränterelaterade instrument av fondens förmögenhet.

Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå en hög värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riktlinjer avseende risk och diversifiering.

Valbar hos: Movestic

1
2
3
4
5
6
7
Naventi Offensiv Strategi Movestic är placerad i klass 5 på riskskalan

Fondfakta

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk