Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv Flex är en aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst- och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 100 procent av fondförmögenheten. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Valbar hos: Folksam, Garantum, Länsförsäkringar, MFEX, Movestic, Nordnet, Pensionsmyndigheten, SEB Trygg Liv, Skandia Depå, Skandia Link, SPP, Strukturinvest och Swedbank

NAV-kurs 2021-11-26:

322.58

Värdeutveckling

2020: 35.12%   2021: 13.39 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Offensiv Flex är placerad i klass 6 på riskskalan

Fondfakta

Fondfaktablad

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004357069
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2021-10-31): 5/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2020-12-31)
Total Risk: 16,7%
Aktiv Risk: 7,6%

Jämförelseindex
95% MSCI ACWI NTR SEK och 5% Solactive SEK IG Credit

Förvaltningsavgift
1,60%

Årlig avgift
1,60%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 727057
Förvaltningsavgift efter Pensionsmyndighetens rabatt: 0,40%.

Fondens fem största innehav (2021-10-31)

Amazon.com Inc 7,19%

Meta Platforms Inc 4,81%

Alphabet Inc 4,23%

DSV A/S 3,82%

Uber Technologies Inc 3,25%

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk