Naventi Offensiv Flex

Naventi Offensiv Flex är en aktivt förvaltad global fond med fokus på aktier. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år. Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2019-02-22:

185.39

Värdeutveckling

2018: -9.44%   2019: 18.41 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Offensiv Flex är placerad i klass 5 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004357069
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2019-01-31): 2/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2018-12-31)
Total Risk: 12,1%
Omsättningshastighet: 0,66

Förvaltningsavgift
1,75%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 447086
Förvaltningsavgift efter Pensionsmyndighetens rabatt: 0,61%.

Fondens fem största innehav (2019-01-31)

Amazon.com Inc 3,90%

Alphabet Inc-Cl A 2,93%

Alibaba Group Holding 2,13%

Mastercard INC-A 2,08%

Netflix Inc 2,07%

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk