Naventi Offensiv

Naventi Offensiv är en aktivt förvaltad global fond med inriktning mot aktier. Placeringarna sytar till att skapa en god riskjusterad avkastning på lång sikt och med målsättning att skapa långsiktig kapialtillväxt.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Naventi Fonder avser att fusionera fonderna Naventi Offensiv Flex (övertagande) och Naventi Offensiv (överlåtande) och Naventi Tillväxtmarknadsfond (överlåtande) den 12 oktober 2018. För mer information om fusionen se informationsdokumentet här till höger.

NAV-kurs 2018-08-14:

207.62

Värdeutveckling

2017: 7.25%   2018: 7.62 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Offensiv är placerad i klass 5 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004545739
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating: 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2017-12-31)
Total Risk: 8,9%
Omsättningshastighet: 1,49
Aktiv risk: 3,2%
Active Share: 75,6%

Förvaltningsavgift
1,75%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 482919
Förvaltningsavgift: 0,62%.

Fondens fem största innehav (2018-06-30)

Investor 6,10 %
Amazon.com Inc 4,67 %
Swedbank A 4,19 %
Danske Bank A/S 4,02 %
Alphabet Inc 2,98 %

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk