Naventi Defensiv Flex

Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i räntebärande instrument och aktier. De räntebärande instrumenten valutasäkras och fonden agerar både i primär- och sekundärmarknaden med inriktning på nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 30 procent av fondförmögenheten. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Valbar hos: Folksam, Nordnet, Länsförsäkringar, PPM, SPP, Swedbank, SEB Trygg Liv och Skandia.

NAV-kurs 2019-10-22:

130.65

Värdeutveckling

2018: -5.16%   2019: 9.17 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Defensiv Flex är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004545747
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2019-08-31): 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2018-12-31)
Total Risk: 4,2%
Omsättningshastighet: 0,68

Förvaltningsavgift
1,30%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 447086
Förvaltningsavgift efter Pensionsmyndighetens rabatt: 0,50%.

Fondens fem största innehav (2019-09-30)

WIHLSS Float 09/29/21 1,84%

HSBC FRN PERP_0423 1,66%

VACSEA Float 09/12/23 1,61%

SWEDA 1.5875 05/08/28 1,61%

FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 1,58%Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk