Naventi Defensiv Flex

Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad fond vars placeringar görs i ränte- och aktierelaterade tillgångsslag på den globala värdepappersmarknaden. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2018-01-18:

127.9

Värdeutveckling

2017: 5.81%   2018: 1.36 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Defensiv Flex är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004545747
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating: 4/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2016-12-31)
Total Risk: 5,12%
Omsättningshastighet: 1,21

Förvaltningsavgift
1,30%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 447086
Förvaltningsavgift: 0,54%.

Fondens fem största innehav (2017-09-30)
LANSBK Float 12/29/2049 3,07 %
UCGIM 8% 04/03/2049 2,43 %
STANLN 6,5 % 12/29/49 2,37 %
SNINO 6 3/8 09/21/22 2,24 %
KUNTA 4,5 12/29/2049 2,15 %

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk