Naventi Defensiv Flex

Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i räntebärande instrument och aktier. De räntebärande instrumenten valutasäkras och fonden agerar både i primär- och sekundärmarknaden med inriktning på nordiska och globala obligationsutgåvor med bra likviditet. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 30 procent av fondförmögenheten. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Valbar hos: Folksam, Länsförsäkringar, MFEX, Movestic, Pensionsmyndigheten, SEB Trygg liv, Skandia Depå, Skandia Link, SPP och Strukturinvest

NAV-kurs 2021-11-26:

152.55

Värdeutveckling

2020: 8.31%   2021: 5.78 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Defensiv Flex är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondfaktablad

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004545747
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2021-10-31): 5/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2020-12-31)
Total Risk: 8,4%
Aktiv Risk: 3,7%

Jämförelseindex
25% MSCI ACWI NTR SEK och 75% Solactive SEK IG Credit

Förvaltningsavgift
1,30%

Årlig avgift
1,31%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 447086
Förvaltningsavgift efter Pensionsmyndighetens rabatt: 0,40%.

Fondens fem största innehav (2021-10-31)

Amazon.com Inc 1,73%

Meta Platforms Inc 1,26%

Alphabet Inc 1,11%

LINKNO 3 3/8 12/15/25 1,06%

HSBC Float PERP 0,99%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk