Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fonden är en aktivt förvaltad global blandfond som huvudsakligen investerar i utländska och svenska fonder.

Normalt investerar fonden till 50 procent aktierelaterade instrument och till 50 procent ränterelaterade instrument. Förhållandet mellan aktierelaterade instrument och ränterelaterade instrument varierar dock beroende på rådande marknadsläge.

Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå en hög värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riktlinjer avseende risk och diversifiering.

Valbar hos: Movestic

1
2
3
4
5
6
7
Naventi Balanserad Strategi Movestic är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2014
ISIN-kod: LU1004447980
Registreringsland: Luxemburg
Morning Star Rating (3år): 3/5

Förvaltningsavgift
2,25%

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk