Naventi Balanserad Flex

Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltad global blandfond som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Fondens exponering mot aktiemarknaden kan maximalt uppgå till 70 procent av fondförmögenheten. Aktieplaceringar görs i bolag som bedöms vara attraktivt värderade, där vi ser god framtida vinst och försäljningstillväxt, stabila marginaler och en stark positionering inom respektive bransch/sektor. De räntebärande instrumenten valutasäkras och inriktar sig på större obligationsutgåvor med bra likviditet. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

Valbar hos: Avanza, Folksam, Garantum, Länsförsäkringar, MFEX, Movestic, Nordea, Nordnet, Pensionsmyndigheten, SEB, Skandia Depå, Skandia Link, SPP, Strukturinvest och Swedbank

NAV-kurs 2023-06-08:

183.82

Värdeutveckling

2022: -20.85%   2023: 11.12 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Balanserad Flex är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondfaktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004357051
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2023-05-31): 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2022-12-31)
Total Risk: 10,6%
Aktiv Risk: 7,2%

Jämförelseindex
50% MSCI ACWI NTR SEK och 50% Solactive SEK IG Credit

Förvaltningsavgift
1,50%

Årlig avgift
1,50%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 615310
Förvaltningsavgift efter Pensionsmyndighetens rabatt: 0,40%.

Fondens fem största innehav (2023-05-31)

Apple Inc 2,05%

Microsoft Corp 2,01%

Alphabet Inc 1,96%

Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,88%

S&P Global Inc 1,65%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk