Naventi Balanserad Flex

Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltad fond vars placeringar görs i ränte- och aktierelaterade tillgångsslag på den globala värdepappersmarknaden. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs den 2017-07-24:

138.76

Värdeutveckling

2016: 4.5%    2017: 1.61 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Balanserad Flex är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004357051
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (3 år): 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Fördelning maj 2017:
Ränterelaterade placeringar: 31%
Aktierelaterade placeringar: 69%

Nyckeltal
Total Risk: 9,59%
Omsättningshastighet: 0,68

Förvaltningsavgift
2,25% av värdet av fondandelsinnehavet.

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer 447086, förvaltningsavgift 0,78%.

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk