Naventi Balanserad Flex

Naventi Balanserad Flex är en aktivt förvaltad fond vars placeringar görs i ränte- och aktierelaterade tillgångsslag på den globala värdepappersmarknaden. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre till fem år.

Fondförvaltningens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens risknivå.

Fonden förvaltas gemensamt av medlemmarna i Naventis förvaltningsteam.

NAV-kurs 2019-02-22:

152.25

Värdeutveckling

2018: -7.51%   2019: 12.64 %
1
2
3
4
5
6
7
Naventi Balanserad Flex är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Startår: 2012
ISIN-kod: SE0004357051
Registreringsland: Sverige
Morningstar Rating (2019-01-31): 3/5

Aktuell fördelning av placeringar
Se senaste månadsrapporten

Nyckeltal (2018-12-31)
Total Risk: 8,7%
Omsättningshastighet: 0,66

Förvaltningsavgift
1,75%

PPM-nummer och förvaltningsavgift vid premiepensionssparande
PPM-nummer: 447086
Förvaltningsavgift efter Pensionsmyndighetens rabatt: 0,53%.

Fondens fem största innehav (2019-01-31)

Amazon.com Inc 2,59%

Alphabet Inc-Cl A 1,94%

Alibaba Group Holding 1,53%

FEDEX CORP 1,50%

Tencent Holdings LTD 1,46%

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk