Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Bli kund hos Naventi


Välj att bli kund hos oss genom en förmedlare eller spara i våra fonder hos Avanza, Nordea, Nordnet och SEB. Du kan även bli direktkund hos oss genom att följa stegen nedan:

Steg 1 - Fyll i anmälningsblankett

Fyll i och underteckna anmälningsblanketten samt teckningsanmälan. Om du inte har möjlighet att skriva ut dem, kontakta oss så postar vi dem till dig. Vill du spara månadsvis via autogiro fyller du i Medgivande autogiro och skickar till oss.

Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att kontrollera kundernas identitet. Vi ber dig därför att tillsammans med anmälningsblanketten skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan giltig legitimation). Handlingarna skickas till:

Naventi Fonder AB
Box 3208
103 64 Stockholm

Observera att vi inte kan genomföra andelsköp innan vi mottagit och registrerat en fullständigt ifylld och undertecknad anmälan tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling.

Steg 2 - Överför pengar för köp av fondandelar

Om anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling enligt ovan är bifogad, registrerar vi normalt en ny kund samma dag anmälan kommer in. För att dina pengar inte ska stå oinvesterade, ber vi dig dock att inte överföra pengar till fonden förrän två dagar efter att du postat anmälningsblanketten och ID-handlingen till oss.

Hur köper jag andelar?

Du köper andelar i respektive fond genom att sätta in pengar på fondens bankgiro:

Fond

Bankgiro

Naventi Global Företagsobligationsfond

5268-8611

Naventi Defensiv Flex

113-3057

Naventi Balanserad Flex

113-3651

Naventi Offensiv Flex

113-6506


OBS! Vid köp ange ditt bankkontonummer eller personnummer i OCR fältet vid inbetalningen. Beroende på internetbank kan det vara så att kontonummer och personnummer enbart kan lämnas i textmeddelandet, ej i OCR fältet.

Efter att köpet registrerats hos Naventi Fonder bekräftas detta med en avräkningsnota vilken skickas till dig via mail eller per post från oss.

Hur säljer jag andelar?

Om du vill sälja av andelar fyller du i blanketten inlösen fondandelar och skickar till oss.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk